Dasar Privasi

Kami telah memperincikan amalan privasi pengguna di sini. Sila baca dan hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.


Maklumat pengenalan diri

Pengguna FBTake hanya boleh menggunakan tapak web tanpa memberikan maklumat peribadi mereka. Kami tidak menyimpan sebarang butiran pengenalan mereka. Mereka hanya boleh disediakan secara sukarela. Pengguna boleh menerima atau menolak perkongsian maklumat peribadi mereka. FBTake tidak bertanggungjawab untuk sebarang maklumat palsu atau tidak tepat yang dibekalkan oleh pengguna. Jika kami menemui kejadian sedemikian, kami akan melarang pengguna daripada mengakses dan menggunakan laman web FBTake dan perkhidmatan kami.


Perubahan kepada dasar privasi ini

FBTake boleh menukar dasar privasinya mengikut keperluan. Apabila versi baharu dikeluarkan, kami akan menyiarkan notis kemas kini pada halaman utama untuk memaklumkan kepada pengguna. Kami menggalakkan pengguna menyemak halaman ini dengan kerap untuk perubahan untuk mengetahui cara kami melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Anda harus menyemak Dasar Privasi sekarang dan pada masa hadapan dan berhati-hati bahawa sebarang perubahan mungkin dibuat.


Mengiklankan

Di FBTake, kami memaparkan iklan untuk membantu menyumbang kos untuk tindakan bukan komersial. Iklan ini adalah daripada pengiklan, yang mungkin menggunakan kuki untuk mengumpulkan data bukan peribadi. Data yang merujuk kepada nama atau alamat e-mel tidak dikumpul. Pengguna tidak perlu bersetuju dengan iklan tersebut; mereka bebas untuk membatalkan penggunaan kuki atau keluar dari laman web kami pada bila-bila masa.


Penerimaan Terma

Bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan kami, menggunakan tapak web FBTake adalah secara sukarela. Jika anda tidak bersetuju, sila jangan gunakan perkhidmatan kami. Penggunaan berterusan perkhidmatan anda selepas sebarang perubahan pada dasar ini akan menunjukkan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.