Patakaran sa Privacy

Idinetalye namin ang mga kasanayan sa privacy ng user dito. Mangyaring basahin ang mga ito at makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang anumang mga katanungan.


Personal na impormasyon ng pagkakakilanlan

Ang mga gumagamit ng FBTake ay maaaring gamitin lamang ang website nang hindi nagbibigay ng kanilang personal na impormasyon. Hindi kami nag-iimbak ng anuman sa kanilang mga detalye ng pagkakakilanlan. Maaari lamang silang ibigay nang kusang-loob. Maaaring tanggapin o tanggihan ng mga user ang pagbabahagi ng kanilang personal na impormasyon. Ang FBTake ay hindi mananagot para sa anumang mali o hindi tumpak na impormasyong ibinigay ng mga user. Kung matuklasan namin ang mga ganitong insidente, pagbabawalan namin ang mga user sa pag-access at paggamit sa website ng FBTake at sa aming mga serbisyo.


Mga pagbabago sa patakaran sa privacy na ito

Maaaring baguhin ng FBTake ang patakaran sa privacy nito kung kinakailangan. Kapag inilabas ang isang bagong bersyon, magpo-post kami ng abiso sa pag-update sa home page upang ipaalam sa mga user. Hinihikayat namin ang mga user na suriin ang page na ito nang regular para sa mga pagbabago upang malaman kung paano namin pinoprotektahan ang personal na impormasyong kinokolekta namin. Dapat mong suriin ang Patakaran sa Privacy ngayon at sa hinaharap at alalahanin na anumang mga pagbabago ay maaaring gawin.


Advertising

Sa FBTake, nagpapakita kami ng mga advertisement upang makatulong na mag-ambag ng mga gastos para sa mga hindi pangkomersyal na aksyon. Ang mga ad na ito ay mula sa mga advertiser, na maaaring gumamit ng cookies upang mangalap ng hindi personal na data. Ang data na tumutukoy sa mga pangalan o email address ay hindi kinokolekta. Ang mga gumagamit ay hindi kailangang pumayag sa mga ad; malaya silang bawiin ang paggamit ng cookies o umalis sa aming website anumang oras.


Pagtanggap sa Mga Tuntunin

Ang pagsang-ayon sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo, ang paggamit sa website ng FBTake ay boluntaryo. Kung hindi ka sumasang-ayon, mangyaring huwag gamitin ang aming mga serbisyo. Ang iyong patuloy na paggamit ng mga serbisyo pagkatapos ng anumang mga pagbabago sa patakarang ito ay magsasaad ng iyong pagtanggap sa mga pagbabagong iyon.