เงื่อนไขการให้บริการ

ประกาศสำคัญ: คุณต้องอ่านข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้บริการของเรา นี่เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ FBTake

เมื่อคุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์ FBTake หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงไซต์นี้ และคุณไม่ควรใช้เว็บไซต์ของเรา เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อกำหนดในการให้บริการของเราอาจมีการปรับปรุงในบางโอกาสในขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ของเราเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ อย่าลืมตรวจสอบเวลาอัปเดตที่ด้านบนของข้อกำหนดในการให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านอันเก่าที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว


ทรัพย์สินทางปัญญา


1. ใช้ใบอนุญาต

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำเนาสื่อหนึ่งชุดชั่วคราว (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) บนเว็บไซต์ของ FBTake เพื่อการรับชมชั่วคราวส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้ คุณไม่สามารถ:

 • แก้ไข เปลี่ยนแปลง เผยแพร่ซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหา
 • ใช้เนื้อหาและวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการแสดงสาธารณะ (เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์)
 • ลบลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากเนื้อหาและเนื้อหา
 • ถ่ายโอนสื่อไปยังบุคคลอื่นหรือ "จำลอง" สื่อบนเซิร์ฟเวอร์อื่น


2. ลิขสิทธิ์

FBtake ยังเคารพในลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

 • ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อวิธีการใช้เนื้อหา (ลิงก์ที่คุณวางใน FBtake)
 • ผู้ใช้ต้องใช้วิดีโอหรือภาพถ่ายที่ดาวน์โหลดผ่าน FBTake เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และฟรี
 • ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนมีสิทธิ์ตามกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องรับรองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่โพสต์ FBtake แสดงเฉพาะเนื้อหา "ต้นฉบับ" ที่ผู้ใช้โพสต์บนเว็บไซต์ เพจ หรือเครือข่ายโซเชียล
 • FBTake อนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดเนื้อหาที่พวกเขาวางบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • FBTake ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายหรือเนื้อหาใดๆ ได้ นอกจากนี้ FBTake ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายหรืออย่างอื่นของเนื้อหา/ข้อมูลใดๆ อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบการละเมิด ก็จะห้ามไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการของ FBTake
 • เราสนับสนุนและขอขอบคุณที่แจ้งให้เราทราบถึงการใช้ในทางที่ผิดที่น่าสงสัย การบิดเบือนความจริง การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิด และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการจัดการที่เหมาะสมของเรา
 • FBTake จะไม่จัดเก็บหรือเก็บถาวรเนื้อหาของผู้ใช้ในทางใดทางหนึ่ง


3. ข้อสงวนสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของ FBTake นำเสนอแก่คุณในสถานะที่ไม่เปลี่ยนแปลง FBtake ไม่รับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธความรับผิดชอบและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่น ๆ นอกจากนี้ FBtake ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้วัสดุบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหรือบนเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้


ลิงค์

FBtake ไม่ได้ตรวจสอบไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบริการเว็บของตน และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมต่อดังกล่าว การรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความถึง FBTake ที่จะยกย่องไซต์ การนำทางเว็บไซต์ในเครือดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงส่วนบุคคลของผู้ใช้


ข้อจำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด FB Take จะสร้างความเสียหายใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชดเชยการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือเนื่องจากการหยุดชะงักในการดำเนินงาน) อันเนื่องมาจากการใช้งานหรือการไร้ความสามารถในการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ FBTake แม้ว่า FBTake หรือ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ FBtake ได้รับแจ้งทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับศักยภาพของการด้อยค่าดังกล่าว เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ


การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานไซต์

FB Take ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะผูกพันตามกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับปัจจุบันและข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์