Mga Tuntunin ng Serbisyo

MAHALAGANG PAUNAWA: Dapat mong basahin nang mabuti ang lahat ng mga tuntunin ng serbisyo bago gamitin ang aming mga serbisyo. Ito ay isang may-bisang legal na kasunduan sa pagitan mo at ng FBTake.

Kapag na-access at ginamit mo ang aming Website at Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka na sumailalim at tanggapin ang Mga Tuntunin ng Serbisyo na ito at anumang karagdagang mga tuntunin at kundisyon na binanggit sa Website ng FBTake. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntuning ito, hindi ka pinahihintulutang gamitin o i-access ang site na ito, at hindi mo dapat gamitin ang aming website. Ang mga materyal na nilalaman sa website na ito ay protektado ng mga batas ng copyright at mga trademark.

Maaaring ma-update ang aming Mga Tuntunin ng Serbisyo sa ilang partikular na okasyon habang binubuo namin ang aming website upang ibigay sa aming mga user ang pinakamahusay na serbisyo. Huwag kalimutang suriin ang oras ng pag-update sa itaas ng Mga Tuntunin ng Serbisyo upang matiyak na nabasa mo na ang mga luma na may mga pagbabago.


Intelektwal na Ari-arian


1. Gumamit ng Lisensya

Ipinagkaloob ang pahintulot na pansamantalang mag-download ng isang kopya ng mga materyal (impormasyon o software) sa website ng FBTake para sa personal, hindi pangkomersyal na panandaliang pagtingin lamang. Ito ang pagbibigay ng lisensya, hindi paglilipat ng titulo, at sa ilalim ng lisensyang ito, hindi ka maaaring:

 • Baguhin, baguhin, muling i-publish, o kopyahin ang Mga Materyal.
 • Gamitin ang Nilalaman at Mga Materyal para sa anumang komersyal na layunin o pampublikong pagpapakita (komersyal at hindi pangkomersyal).
 • Alisin ang anumang copyright o iba pang pagmamay-ari na notasyon mula sa Nilalaman at Mga Materyal.
 • Ilipat ang mga materyales sa ibang tao o "i-mirror" ang mga materyales sa anumang iba pang server.


2. Copyright

Ang FBTake ay gumagalang din sa mga copyright at sumusunod sa mga batas at regulasyon.

 • Ang mga user ay may pananagutan sa kung paano nila ginagamit ang nilalaman (ang link na iyong i-paste sa FBTake).
 • Dapat gamitin ng mga user ang mga video o larawang dina-download nila sa pamamagitan ng FBTake para sa personal, di-komersyal, at libreng layunin.
 • Ang mga user ay may pananagutan sa pagtiyak na sila ay may legal na karapatan alinsunod sa mga nauugnay na batas at upang matiyak ang kanilang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian kaugnay ng naka-post na nilalaman. Ang FBTake ay nagpapakita lamang ng "orihinal" na nilalaman na nai-post ng mga user sa mga website, page, o social network.
 • Binibigyang-daan ng FBTake ang mga user na mag-download ng content na kanilang i-paste sa website na ito para sa lehitimong paggamit lamang.
 • Hindi ma-verify ng FBTake ang legalidad o kung hindi man ng anumang nilalaman. Gayundin, walang obligasyon ang FBTake na i-verify ang legalidad o kung hindi man ng anumang nilalaman/impormasyon. Gayunpaman, kung makakita ito ng paglabag, ipagbabawal nito ang mga user sa pag-access at paggamit ng mga serbisyo ng FBTake.
 • Hinihikayat at pinasasalamatan ka namin na nagpapaalam sa amin ng anumang pinaghihinalaang maling paggamit, maling representasyon, hindi awtorisadong paggamit, paglabag, at hindi pagsunod para sa aming wastong pangangasiwa.
 • Ang FBTake ay hindi nag-iimbak o nag-a-archive ng nilalaman ng user sa anumang paraan.


3. Disclaimer

Ang lahat ng nilalamang ipinakita sa website ng FBTake ay inaalok sa iyo sa hindi nabagong estado nito. Ang FBTake ay hindi gumagawa ng mga warranty, ipinahayag o ipinahiwatig, at sa pamamagitan nito ay itinatanggi at tinatanggihan ang lahat ng iba pang mga warranty, kabilang ang walang limitasyon, mga ipinahiwatig na warranty o kundisyon ng kakayahang maikalakal, angkop para sa isang partikular na layunin, o hindi paglabag sa intelektwal na ari-arian o iba pang paglabag sa mga karapatan. Dagdag pa, ang FBTake ay hindi ginagarantiya o gumagawa ng anumang mga representasyon tungkol sa katumpakan, malamang na mga resulta, o pagiging maaasahan ng paggamit ng mga materyales sa website nito sa Internet o kung hindi man ay nauugnay sa mga naturang materyal o sa anumang mga site na naka-link sa site na ito.


Mga link

Hindi sinuri ng FBTake ang lahat ng mga site na naka-link sa web service nito at hindi tumatanggap ng responsibilidad para sa mga nilalaman ng anumang naturang konektadong site. Ang pagsasama ng anumang link ay hindi nagpapahiwatig ng pagpupuri ng FBTake sa site. Ang pag-navigate sa anumang naturang kaakibat na website ay ginagawa sa personal na panganib ng user.


Mga Limitasyon

Sa ilalim ng anumang pagkakataon ay FBTake ang anumang kapinsalaan (kabilang dito, ngunit hindi limitado sa, kabayarang pagkalugi para sa data o mga kita, o dahil sa mga pagkaantala sa pagpapatakbo,) na nagmumula sa paggamit o kawalan ng kakayahan na makipag-ugnayan sa mga materyal sa website ng FBTake, kahit na ang FBTake o isang awtorisadong ahente ng FBTake ay naabisuhan, pasalita man o nakasulat, tungkol sa potensyal para sa naturang kapansanan. Dahil sa katotohanang hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang mga limitasyon ng pananagutan para sa mga kinahinatnan o hindi sinasadyang pinsala, maaaring hindi naaangkop sa iyo ang mga paghihigpit na ito.


Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng Site

Inilalaan ng FBTake ang karapatang baguhin ang mga tuntuning ito ng paggamit anumang oras nang walang abiso. Sa pamamagitan ng paggamit sa website na ito, pumapayag kang maging legal na nakatali sa kasalukuyang bersyon ng Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit na ito at sa Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon na nauugnay sa Paggamit ng isang Website.